Tijdelijkheid heeft iets sympathieks.
Zo'n beeld neemt niet voor eeuwig de steeds schaarser wordende ruimte in. Het biedt elk jaar ruimte aan iets anders. Bovendien gaat het materiaal niet verloren.


Klik op de subpagina's 'klei en stro' of 'Oikia' om het werk te bekijken.