Op dinsdag 25 september 2018 start de keramiekcursus in eigen atelier.

Heb je belangstelling? stuur een mail naar chris@christianwisse.nl

tijd dinsdag : 09.30 - 12.00 uur
plaats : Verfmolenstraat 76. Almere Buiten
duur : 12 lessen (niet in de schoolvakanties)
kosten : 240,- inclusief materiaal- en stookkosten.