KOPPEN KLEIEN met VRIJHEID IN JE KOP !

‘Vrijheid in je kop’ is de titel van een bijzonder project dat bestaat uit 10 workshops, waarin de deelnemers elk een kop
van klei gaan maken in de Oostvaarderskliniek.

De deelnemers zijn bewoners van de tbs-kliniek én mensen uit de buurt. Het woord vrijheid heeft voor beide groepen dus
letterlijk een andere betekenis : de ene groep is vrij en de andere niet. Maar bestaat dat verschil nog als je een kop gaat
kleien? Je vrij voelen om een gezicht te vormen zoals je dat zelf mooi vindt, om van bekende vormen af te wijken, dat is
de uitdaging. Voorafgaand aan de workshops is er een lezing over koppen die in het verleden of heden, en overal ter wereld
gemaakt zijn. Daarin is te zien dat een kop niet hoeft te lijken om toch karakteristiek te zijn.

Het idee is tot stand gekomen omdat de gemeente Almere de bijzondere architectuur van Almere Buiten onder de aandacht
van het publiek wil brengen, niet door er eenvoudig een beeld voor te zetten of er een artikel over te schrijven, maar door
de gebruikers van deze gebouwen zichtbaar te maken. Ik koos de Oostvaarderskliniek vanwege de schoonheid van het
gebouw, maar vooral ook vanwege dat wat er zich binnen afspeelt en de impact daarvan op de buurt.
Dat de ene vrijheid de andere niet is, vind ik een interessant gegeven.image.jpeg

Inmiddels zijn de workshops achter de rug.
Mensen van binnen en buiten de kliniek hebben een kop gemaakt.
In oktober 2012 zijn deze koppen tentoongesteld in de tbskliniek.

image.jpeg

image.jpeg

In de eerste workshops hebben we korte 'studies' gedaan.

* Met rollen klei de lijnen in een kop gezocht.

* Gekeken hoe de mond en de neus er ruimtelijk uitzien en hoe die met elkaar verbonden zijn.

* Hetzelfde gedaan met de ogen en het voorhoofd.

* Geprobeerd de sterke trekken te kleien van een dramatische uitdrukking op een gezicht.

* Het effect van kleur zien te ontdekken.

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg